Харківська гімназія №34 Харківської міської ради Харківської області


запам'ятати

 

ЗНО
Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія
Управління кримінальної міліції у справах дітей
Департамент науки і освіти 

  
 

 
 
<a href=Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської 

ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Міська Освітня мережа Система тестування знань

Study Planner - Путівник по освітньому простору Харкова
ЗНО

Інформатизація освіти


 

                                                                             
           Інформатизація суспільства - це глобальний соціальний процес, особливість якого полягає в тому, що домінуючим видом діяльності всфері суспільного виробництва є збір, накопичення, продукування, обробка, зберігання, передача та використання інформації, що здійснюються на основі сучасних засобів мікропроцесорної та обчислювальної техніки, атакож на базі різноманітних засобів інформаційного обміну. Інформатизація суспільства забезпечує:  
• активне використання постійно розширюється інтелектуального потенціалу суспільства, який сконцентровано в друкованому фонді, і наукової,виробничої та інших видах діяльності його членів;  
• інтеграцію інформаційних технологій з науковими, виробничими, ініціюючу розвиток всіх сфер суспільного виробництва, інтелектуалізацію трудової діяльності;  
• високий рівень інформаційного обслуговування, доступність будь-якого члена суспільства до джерел достовірної інформації, візуалізацію представляється інформації, істотність використовуваних даних.                                                     
Застосування відкритих інформаційних систем, розрахованих навикористання всього масиву інформації, доступної в даний момент суспільству в певній його сфері, дозволяє удосконалити механізми управління громадським пристроєм, сприяє гуманізації та демократизації суспільства, підвищує рівень добробуту його членів. Процеси,що відбуваються у зв'язку з інформатизацією суспільства, сприяють не тільки прискоренню науково-технічного прогресу, інтелектуалізації всіх видів людської діяльності, але і створення якісно нової інформаційної середовища соціуму, які забезпечують розвиток творчого потенціалу індивіда.  Одним з пріоритетних напрямків процесу інформатизації сучасного суспільства є інформатизація освіти - процес забезпечення сфери освіти методологією й практикою розробки та оптимального використання сучасних або, як їх прийнято називати, нових інформаційних технологій (НІТ), орієнтованих на реалізацію психолого-педагогічних цілей навчання, виховання. Цей процес ініціює:      вдосконалення механізмів управління системою освіти на основі використання автоматизованих банків даних науково -педагогічної інформації, інформаційно-методичних матеріалів, а також комунікаційних мереж;    
• вдосконалення методології та стратегії відбору змісту, методів і організаційних форм навчання, виховання, що відповідають завданням розвитку особистості учня в сучасних умовах інформатизації суспільства;    
• створення методичних систем навчання, орієнтованих на розвиток інтелектуального потенціалу учня, на формування умінь самостійно здобувати знання, здійснювати інформаційно-навчальну, експериментально - дослідницьку діяльність, різноманітні види самостійної діяльності з обробки інформації;    
 • створення і використання комп'ютерних тестуючих, діагностуючих методик контролю та оцінки рівня знань учнів.                     
Інформатизація освіти як процес інтелектуалізації діяльності навчає і навчається, що розвивається, але основі реалізації можливостей засобів нових інформаційних технологій, підтримує інтеграційні тенденції процесу пізнання закономірностей предметних областей інавколишнього середовища (соціальної, екологічної, інформаційної та ін), поєднуючиїх з перевагами індивідуалізації та диференціації навчання, забезпечуючи тому самим синергізм педагогічного впливу.