Харківська гімназія №34 Харківської міської ради Харківської області


запам'ятати

 

ЗНО ЗНО
Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія
Управління кримінальної міліції у справах дітей
Департамент науки і освіти 

  
 

 
 
<a href=Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської 

ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Міська Освітня мережа Система тестування знань

Study Planner - Путівник по освітньому простору Харкова
ЗНО

Правила користування бібліотекою

 


Типові правила користування бібліотеками в Україні

Затверджено наказом Міністерства культури і мистецтва України № 275 від 05.05.99 р.

Зареєстровано в Міністерстві  юстиції України за № 440/3742 від 08.07.99 р.

Погоджено з Міносвіти, МОЗ,  Мінюстиції, НАН України,УААН.                                       

 1.Загальні положення

1.1. Типові правила користування бібліотеками в  Україні розробленоу відповідності з Законом України « Про бібліотеки і бібліотечну справу» і поширюються на бібліотеки України незалежно від їхнього відомчого підпорядкування.

1.2. На підставі Типових правил кожна бібліотека України розробляє власні правила користування відповідно до її статусу, цільового призначення, складу користувачів, спеціалізації бібліотечних фондів.          

 


Затверджую
Директор гімназії №34
________С.І. Несвітайло
29.08.2017

ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

шкільної бібліотеки

Харківської  гімназії №34

 Розроблені у відповідності з Типовими правилами користування бібліотеками в Україні, згідно з наказом Міністерства культури і мистецтв України № 275 від 05.05.99 р.     

1.Кожний громадянин України, незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування на території України, яке може бути у формі: абонемента (у тому числі міжбібліотечного), системи читальних залів, дистанційного обслуговування засобами телекомунікації, бібліотечних пунктів, пересувних бібліотек.  

2.Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.  3.Користувачі бібліотеки гімназії  № 34 мають право:безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечного фонду через довідково-пошуковий апарат ;безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фонду бібліотеки;одержувати документи або їх копії через міжбібліотечний абонемент;одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв'язку; користуватися іншими видами послуг;брати участь у роботі бібліотечної ради. 4.Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою терміном до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується.

5.Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

6.Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані через МБА, видаються для користування тільки в читальному залі.

7.У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА чи внутрішньосистемний книгообмін.                                                                                                                                                                    


Затверджую
Директор гімназії №34
_______С.І. Несвітайло
29.08.2017

ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

шкільної  бібліотеки

Харківської гімназії № 34

Розроблені у відповідності з Типовими правилами користування бібліотеками в Україні, згідно з наказом Міністерства культури і мистецтв України № 275 від 05.05.99 р.

1.Для запису до бібліотеки  учні гімназії ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов'язання їх виконувати й дають відомості для заповнення  читацького формуляра.  У разі зміни місця проживання, користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін.

2.Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і, в разі виявлення дефектів, попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач.

3.Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.

4.Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також одержаний через МБА, внутрішньосистемний книгообмін, за домовленістю з бібліотекою - фондоутримувачем повинен замінити його аналогічним, чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

5.За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки. 6.Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

7.Користувачі мають дотримуватися тиші в бібліотеці. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити  не  дозволяється.

8.Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни. У разі порушення термінів користування документами,читач може бути позбавлений права користування шкільною бібліотекою на термін, який визначає бібліотекар.

9.Користувачі несуть вiдповiдальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об'єктів iнтелектуальної власності згідно із законодавством.


Правила користування бібліотекою

1. Загальні положення

1.1. Правила користування бібліотекою гімназії розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» зі змінами і доповненнями, затвердженими Верховною Радою України 16.03.2000 p., «Типових правил користування бібліотеками в Україні», затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001 р. № 319 і зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 22.06.2001 р. за № 538/5729, «Положень про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу», затверджених наказом Міносвіти України від 14.05.99 р. № 139.

1.2. Правила користування бібліотекою — це документ, що регламентує відносини користувача з бібліотекою, встановлює загальний порядок організації обслуговування користувачів, доступ до фондів бібліотеки, права та обов'язки користувачів бібліотеки. 1.3. Бібліотека обслуговує користувачів на абонементі та у читальному залі

2. Порядок користування бібліотекою

2.1. Учні гімназії записуються до бібліотеки в груповому (класи) або в індивідуальному порядку за списками, співробітники , та викладачі - за паспортами.

2.2. На кожного користувача заповнюється читацький формуляр як документ, що підтверджує факт і дату видачі користувачеві документів з фонду бібліотеки та їх повернення.

2.3. Під час запису до бібліотеки користувачі повинні ознайомитися з Правилами користування нею і підтвердити зобов'язання про їх виконання своїм підписом у читацькому формулярі (крім учнів 1-4 класів).

3. Порядок користування абонементом та читальним залом

3.1. Термін користування документами, які видаються на абонемент, не більше ЗО днів. Періодичні видання видаються вчителям - предметникам терміном на 15 днів.

3.2. Кількість примірників, які видаються на абонемент, не більше 5. 3.3. Навчальна, методична література видається користувачам на час навчання відповідно до програм з обов'язковою перереєстрацією наприкінці року.

3.4. У разі необхідності термін використання документів може бути продовжений, якщо на видання немає попиту з боку інших користувачів, або скорочений, якщо видання користується попитом.

3.5. За кожний примірник користувач розписується в читацькому формулярі (крім учнів 1- 4 класів).

3.6. Періодичні видання видаються учням лише в читальному залі. 3.7. Кількість документів, які видаються в читальному залі, не обмежена.

3.8. Рідкісні, цінні, довідково-енциклопедичні видання, альтернативні підручники, хрестоматії видаються лише в читальному залі.

4. Права, обов'язки та відповідальність користувачів. Користувач має право:

4.1. Безкоштовно користуватися бібліотечно-інформаційними послугами.

4.2. Одержувати повну інформацію про склад фонду бібліотеки та порядок доступу до нього.

4.3. Отримувати у тимчасове користування необхідні документи (на різних носіях інформації) з фонду бібліотеки

4.4. Отримувати бібліотечно-бібліографічні знання, навички та вміння самостійного користування бібліотекою (інформацією).

4.5. Брати участь у заходах, що їх проводить бібліотека.

4.6. Обиратися до бібліотечної ради, надавати практичну допомогу бібліотеці.

4.7. Вимагати дотримання конфіденційності щодо даних про нього та переліку документів, якими він користується.

4.8. Подавати адміністрації гімназії зауваження, пропозиції щодо роботи бібліотеки.

4.9.Використовувати  Інтернет - ресурсиКористувач зобов'язаний: 4.10. Дотримуватися Правил користування бібліотекою.

4.11. У разі запису до бібліотеки треба надати необхідні відомості про себе для заповнення читацького формуляра.

4.12. Дбайливо ставитись до документів, отриманих з фондів бібліотеки; не псувати, не робити позначок, підкреслювань, не виривати й не загинати сторінки.

4.13. Повертати документи не пізніше встановленого терміну.

4.14. Не виносити з приміщення бібліотеки документи, які не зафіксовані в читацькому формулярі.

4.15. У разі вибуття з гімназії повернути до бібліотеки документи, що за ним зафіксовано. Відповідальність користувачів:

4.16. У разі втрати або пошкодження документів з фонду бібліотеки користувач повинен замінити їх аналогічними або .рівноцінними (за визначенням бібліотекаря) документами, або внести кратне відшкодування вартості документа. Вартість відшкодування визначається бібліотекою залежно від цінності документа.

4.17. За втрату документів з бібліотечних фондів або їх пошкодження відповідальність несуть батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти.

5. Права та обов'язки бібліотеки. Бібліотека зобов'язана:

5.1. Формувати універсальний бібліотечний фонд з урахуванням змісту навчання в гімназії, згідно з його інформаційними і виховними функціями, запитами та інтересами користувачів тощо. 5.2. Організовувати, раціонально розміщувати та вести облік бібліотечних фондів.

5.3. Систематично аналізувати використання бібліотечного фонду. 5.4. Пропагувати книгу і читання засобами бібліотечної роботи, сприяти підвищенню культури читання.

5.5. Складати і готувати списки літератури на допомогу навчально-виховній роботі, виконувати довідкову та інформаційну роботу шляхом масового, групового та індивідуального інформування.

5.6. Формувати систему бібліотечно-бібліографічної освіти учнів та педколективу.

5.7. Систематично слідкувати за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих документів.

5.8. Забезпечувати користувачів необхідними документами під час канікул та для підготовки до вступних іспитів.

5.9. Проводити на початку навчального року перереєстрацію користувачів. 

5.10. Організовувати ремонт видань та палітурні роботи.

5.11. Створювати та підтримувати комфортні умови для роботи користувачів. 

5.12. Забезпечувати режим роботи бібліотеки згідно з вимогами навчального закладу.Бібліотека має право: 

5.13. Визначати зміст та форми своєї діяльності.

5.14. Знайомитись з планами навчально-виховної роботи гімназії. 5.15. Ставити до відома адміністрацію гімназії про порушення користувачами основних вимог до користування документами.